v.v. Etten wil als vereniging een belangrijke (sociale) schakel zijn en blijven in het dorp. Het bestuur heeft een duidelijke visie neergezet waarin plezier, prestatie en passie hand in hand gaan. Deze kernwaarden moeten leiden tot een gezonde en toekomst bestendige vereniging, wat moet resulteren in groei. Groei in leden, groei in impact op de omgeving en groei in prestaties. Deze speerpunten beginnen de eerste vruchten af te werpen.

“We zijn namelijk gezegend met leden die initiatief nemen, ondernemerschap tonen en in staat zijn om samen een goede mix te vinden tussen prestatie en plezier. Hierdoor groeien we nog steeds in ons ledenaantal, mede ook door de aanwas van leden van buiten Etten”, legt voorzitter Rudi van Aken uit. “Deze positieve energie heeft ook op andere vlakken haar uitwerking. Zo hebben we afgelopen seizoen met de hulp van onze Club van 50, sponsoren en honderden vrijwilligersuren, onze kantine een fantastische make-over gegeven. Daarnaast is ons sportpark deze zomer wederom ook de locatie van een fantastische editie van de Ettense Kivada geweest. We zijn als vereniging en met ons sportpark steeds meer een verbindende factor binnen en buiten Etten.”

“De kantine als huiskamer van het dorp”

Met deze gedachte is de verbouwing van de kantine gestart. Veel vrijwilligers hebben hun steentje bijgedragen om dit te realiseren. De door de leden gekozen naam ’t Trefpunt past bij de doelstellingen om gezelligheid en sociale binding te realiseren. Daarnaast staat de vereniging open voor samenwerking met andere verenigingen/partijen. De Kivada, die jaarlijks wordt gehouden op sportpark De Treffer en de samenwerking met Schietvereniging Diana zijn hier mooie voorbeelden van.

Groei

De vereniging heeft de afgelopen jaren groei gerealiseerd in leden, aantal teams en niveau. Bij de jeugd is gekozen voor een samenwerking met VVG’25 om jeugdspelers de kans te geven zich op het eigen niveau te (blijven) ontwikkelen. Deze samenwerking verloopt goed, de combinatieteams hebben samen plezier en de spelers/speelsters ontwikkelen zich.

In het seizoen 2019/’20 zijn er 2 extra seniorenteams. Voor het eerst in de historie is er een seniorenteam op de zaterdag, wat past binnen de ontwikkelingen/wensen van de huidige tijd. Ook is er een 5e elftal op de zondag. Het aantal seniorenteams komt hiermee op 7, waarvan 1 dameselftal. De ambitie is om ook het aantal dameselftallen te laten groeien.

Naast de groei in seniorenteams heeft de vereniging ook aanbod voor ouderen uit het dorp en de omgeving. Elke donderdagochtend is er Walking Footbal op sportpark De Treffer. Hiermee faciliteert de vereniging niet alleen een laagdrempelige manier van bewegen voor ouderen, maar zorgt dit ook voor plezier en een moment van gezellig samen zijn in de kantine.

Het 1e elftal is afgelopen seizoen kampioen geworden in de 5e klasse, en speelt dit seizoen in de mooiste 4e klasse van het land met veel regionale derby’s. Een stap die past binnen de ontwikkeling van het prestatieniveau binnen de vereniging. Ook hier is de vereniging ambitieus, “wat is er nodig om verder te ontwikkelen tot een 3e klasser?”, is dan ook de vraag die wordt gesteld binnen de vereniging.

Twee zaken die hieraan bijdragen zijn het niveau van het 2e elftal dichter bij het 1e brengen, en de keeperstraining naar een hoger niveau. Om dit te realiseren heeft de vereniging een trainer aangesteld voor het 2e en de keepers. Dit zal de onderlinge concurrentie bevorderen, de persoonlijke ontwikkeling van spelers vergroten en hiermee het algehele prestatieniveau verhogen.

Samen

Voor de kantine hangt de “Regenboogvlag” daarmee dragen wij uit dat iedereen welkom is bij de club en dat wij onze verantwoording nemen binnen de samenleving. Er is echter 1 voorwaarde, je past je aan de cultuur van de club, wat inhoudt dat wij het samen doen waarbij wij sportiviteit, plezier, prestatie en gezelligheid voor iedereen nastreven. Dat we het samen doen is geen loze kreet. Er zijn wekelijks 150 vrijwilligers actief. De jaarlijkse kaderavond wordt sinds 2 jaar gecombineerd met het beachvolley toernooi. De activiteitencommissie heeft dit evenement opgepakt nadat het een tijdje uit het dorp was verdwenen. Een geweldige zet gezien het succes van de afgelopen 2 jaar. Een dag vol gezelligheid en plezier, gecombineerd met een feestavond waarbij alle vrijwilligers worden bedankt voor de bewezen diensten gedurende het afgelopen seizoen. Deze avond staat symbool voor de samenwerking binnen de vereniging, waarvoor vele vrijwilligers zich in allerlei functies inzetten. Dit allemaal zodat de leden zich kunnen ontwikkelen, en (samen met de gasten) lekker kunnen voetballen en genieten op sportpark De Treffer.