aarlijks maakt V.V. Etten stappen om de Kanjer-training als een rode draad door de jeugdafdelingen te laten lopen. Een methode waarbij vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect centraal staan. Dit helpt de jeugdige spelers van Etten om zich zowel binnen als buiten het veld te ontwikkelen, zo is de stellige overtuiging van Jeugdvoorzitter Stan Frazer. “Deze aanpak is een bewuste keuze van het bestuur van V.V. Etten. Op die manier brengt  V.V. Etten de jeugd niet alleen verder op voetbalgebied, maar juist ook op sociaal-maatschappelijk vlak”, aldus Frazer.

Vertrouwenscontactpersoon

Om de pijlers vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect te waarborgen, heeft het bestuur van V.V. Etten aan het eind van het voetbalseizoen 2015/2016, Eugenie Tiemessen aangewezen als vertrouwenscontactpersoon.

Tiemessen, die als docent op basisschool ‘de Klimpaal’ al erg vertrouwd is met de Kanjer-training, heeft het afgelopen seizoen ondermeer een tevredenheids-enquête gehouden onder de pupillen van V.V. Etten. En dan met name voor de pupillen in de basisschoolleeftijd. In deze enquête konden de kinderen aangeven hoe zij zich voelen binnen de club. Tijdens een training vulden de kinderen deze enquête anoniem in.

9,6: Een fantastisch resultaat

“Uit de enquête bleek dat de kinderen erg tevreden zijn over de vereniging, getuige het gemiddelde cijfer van 9,6”, vertelt Tiemessen. “In deze vragenlijst hebben ze onder andere cijfers gegeven aan hun eigen gedrag, het gedrag van hun teamgenoten en aan het gedrag van leiders en trainers. Ook op deze onderdelen kwam iedereen heel erg goed uit de bus. Heel fijn dat iedereen het zo naar de zin heeft. De resultaten van deze enquête heb ik tijdens de vergadering van de jeugdleiders en trainers besproken. En op een later moment met het bestuur. Verder heb ik wat gesprekjes gevoerd met de trainers en de leiders van de pupillen. Ook hier veel positieve geluiden.”

Doorpakken en meedoen

Jeugdvoorzitter Frazer is daarom verheugd. “Het is erg fijn om te zien dat het in deze belangrijke basis goed zit bij V.V. Etten en dat onze kids elke week met veel plezier komen voetballen. Maar natuurlijk is het nu zaak om deze lijn door te zetten. Eugenie onderzoekt daarom nu met het bestuur op welke manier we een kanjertraining, gericht op sportverenigingen, aan kunnen bieden voor alle jeugdleiders en jeugdtrainers.

Daarnaast gaat Eugenie komend seizoen de pupillen wederom enquêteren. Ook wordt het welbevinden van de jeugd onder de achttien op een soortgelijke manier in kaart gebracht. Op die manier krijgen we mooi, compleet beeld van alle jeugdafdelingen van V.V. Etten.”

Een dijk van een jeugdafdeling

“Het is cruciaal om als V.V. Etten voor iedereen een prettige omgeving te zijn. Iets waar we dagelijks met ontzettend veel vrijwilligers en met evenzoveel plezier keihard aan werken. En het resultaat mag er zijn: we hebben een dijk van een jeugdafdeling waar alle jongens en meisjes wekelijks plezier hebben. Wat is nou mooier dan dat?”, besluit Frazer.