Vorig jaar is de commissie duurzaamheid opgericht om de te onderzoeken welke bijdrage Ajax-B kan leveren aan het terugdringen van het energieverbruik. De commissie, bestaande uit André Hebinck, Ronald Koops en Ronald Lubbers, presenteerde haar plannen tijdens de ledenvergadering in oktober.

Het plan bestaat onder andere uit het aanleggen van LED verlichting in de kantine, bewegingssensoren in de kleedkamers en zonnepanelen op het dak van de kantine. Ajax-B streeft er naar om het stroomverbruik met 50% te verminderen. Dit vergt een behoorlijke investering, maar wel één die bijdraagt aan het terugdringen van het energieverbruik en zichzelf op termijn terugverdient door een structurele daling van de energiekosten. Bovendien is er via de KNVB subsidie voor duurzame projecten en hebben we een bijdrage ontvangen uit het coöperatiefonds van de Rabobank.

Het plan is inmiddels gerealiseerd. Met behulp van een aantal vrijwilligers plaatste installatiebedrijf HEVA veertig zonnecellen op het dak van de kantine, en werd alle verlichting in de kantine en kleedkamers door LED verlichting vervangen.

Daarnaast plaatsten we bij de ingang van het sportpark een AED buitenkast. We waren al langer in het bezit van een AED, maar deze hing in het clubhuis, en was daardoor alleen te gebruiken wanneer er activiteiten op het voetbalveld zijn. In samenwerking met de nabijgelegen scouting Saksenheerd en de belangenvereniging Breedenbroek-Voorst is nu een AED-buitenkast aangeschaft, waardoor de AED ook gebruikt kan worden door de scouting en door recreanten in het bos op momenten dat er geen activiteiten op het voetbalveld zijn.